Kiểm tra thị lực của bạn qua các bức ảnh tưởng như vô vị

Nếu nhìn được những hình ảnh ẩn đằng sau các bức hình này, chứng tỏ thị lực của bạn… “không phải dạng vừa” đâu! Thị lực là một phần quan trọng của chức năng thị giác. Nó bao gồm nhiều “ứng dụng” trong đó chủ yếu là khả năng phân biệt ánh sáng và khả năng […]